தமிழ் நாடு

காவிரியில் தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறப்பு

விரியில் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 421 கன அடி தண்ணீர் திறப்பு

காவிரியில் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 421 கன அடி தண்ணீர் திறப்பு கபினி அணையில் இருந்து 90 ஆயிரம் கன அடி நீர் திறக்கப்படுகிறது.

கபினியின் துணை அணையான தாரகா அணையில் இருந்து 12 ஆயிரம் கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையிலிருந்து 421 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button
Close