கவிதை

காதல்

நண்பன் சொன்னான்
காதலையும் கற்று மற என்று
கற்றபிறகு தான் தெரிந்தது
காதலை தவிர அனைத்தையும்
மறந்து போனது என்று

– ரேவதி

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker