கவிதை

சங்கீதம்!

சத்தமான சுற்றுபுறம்கூட
சங்கீதமாகத்தான் கேட்டது…
ஈருருளியில் என்னவனை
இறுக பற்றிக்கொண்டு
சென்றபோது…
-தருண்யா

முத்தம்!…
மழையால் நடுங்கிய

என் இதழ்களுக்கு

என்னவன் தந்த அரவணைப்பு!….

-தருண்யா

மணப்பாயா?

நித்தம் உன் நினைவுகளால் பூக்கிறேன்..
உன் தரிசனத்திற்காக ஏங்குகிறேன்..
நீ வரும்போது ஏற்படும் சலசலப்பு என்னில் சலனத்தை
ஏற்படுத்துகிறது..
உனது சிறு தீண்டல் எனது உயிரின் ஆழம் வரை இறங்குகிறது..
உன்னை மட்டுமே எதிர்பார்த்த என் விழிகள்
நீ வரும்போது நாணத்தில் நடுங்குகிறது..
ஜில்லென்ற சாரலுடன் பெய்யும் என் காதல் மழையே!..
என்னை மணப்பாயா?
– தருண்யா

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Check Also

Close
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker