international and Australian

  • உலகம்
    thick-smoke-blankets-southeastern-australia

    இதுவரை வரலாறு காணாத பேரழிவு

    மிகப் பெரிய அளவிலான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி வரும் இதன் விளைவுகளால் பல்லாயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் தங்களின் வீடுகளை விட்டு பாதுகாப்பான இடங்களில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர். அக்காடுகளையே வாழ்விடமாகக் கொண்ட விலங்குகள்…

    Read More »
Back to top button
Live Updates COVID-19 CASES
Close