ஆன்மீகம்ஜோதிடம்

பிறந்த தேதியும்,பலன்களும்:

1 ஆம் தேதி-பிறந்தவர்கள்

பிறந்த தேதியும்,பலன்களும்:

1 ஆம் தேதி-

இந்த தேதியில் பிறந்தவர்கள் பிறர் அபிப்ராயத்தை கேட்பதில் பொறுமை இருக்காது.உரத்த குரலில் மறுத்தும் பேசுவார்.
மனதில் உள்ளதை அப்படியே வெளியிடுவார்.
கவர்ச்சியாகவோ,சுயமாகவோ பேசத் தெரியாது.
பிறரை அனுசரித்தும் போகத் தெரியாது.
தன் இஷ்டப்படியே எல்லோரும் நடக்கவேண்டும் என விரும்புவார்.
முன்னேற்றத்தில் தீவிர ஆர்வம் இருக்கும்.

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button
Close