தொழில்நுட்பம்

இஸ்ரோ அனுப்பிய விக்ரம் லேண்டர் கண்டுபிடிப்பு

விக்ரம் லேண்டர் கண்டுபிடிப்பு

சந்திரயான்-2 விண்கலத்துடன் அனுப்பப்பட்டது விக்ரம் லேண்டர் நிலவில் தரையிறங்கியபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்து விழுந்தது விக்ரம் லேண்டர், விக்ரம் லேண்டர் பாகங்களையும் விழுந்த இடத்தையும் கண்டுபிடித்தது நாசா.

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button
Close